Giới thiệu

Ngành Kinh tế chính trị được đào tạo cấp bằng cử nhân Kinh tế chính trị đầu tiên vào năm 1974 tại Trường Đại Học Tổng Hợp Hà Nội nay thuộc Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Gần 40 năm qua, ngành Kinh tế chính trị được mở rộng đào tạo cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ ở học viện và nhiều trường trong cả nước (Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện báo chí tuyên truyền, Trường Đại học kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học kinh tế thuộc Đại Học Huế, Trường Đại học kinh tế thuộc Đại Học Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh).

Xem tiếp »


Tin tức - Sự kiện
Trường Đại học Kinh tế đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục  (17/06/2018)

Trường Đại học Kinh tế vinh dự nhận Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành »Thông báo
Điểm sàn xét tuyển ĐH vào Trường Đại học Kinh tế năm 2018  (19/07/2018)

Căn cứ Thông báo số 12/TB-HĐTSĐHH ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc đại học Huế về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế »Đào tạo
CÁC MÔN HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC ĐỂ THI CAO HỌC KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Bắt đầu từ năm 2008, khoa Kinh tế chính trị được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo thạc sỹ ngành Kinh tế chính trị. Đối tượng dự thi cao... »

ĐÀO TẠO THẠC SỸ

Học viên tốt nghiệp thạc sỹ Kinh tế chính trị có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tận tụy với công việc; có sức... »