Góc sinh viên
THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN

 Sinh viên chuyên ngành kinh tế chính trị được trang bị kiến thức cơ sở đầy đủ, kiến thức chuyên ngành sâu sắc. Trong quá trình học tại Khoa, sinh viên được trang bị nền tảng kiến thức chuyên môn vững vàng cũng như các kỹ năng mềm cần thiết phục vụ tốt cho công việc tương lai. Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế chính trị, sinh viên có cơ hội làm việc và thăng tiến trong các lĩnh vực khác nhau như:

- Các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, xí nghiệp,...  khoảng 40%

- Các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội,.. khoảng 25%

- Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, học viện, trường chính trị,..  khoảng 25%

- Làm việc trong các lĩnh vực khác: 10%

Trên thực tế, cựu sinh viên kinh tế chính trị thích ứng nhanh với công việc ở nhiều lĩnh vực công tác khác nhau đã chứng minh điều đó. 

Một số hình ảnh tiêu biểu của cựu sinh viên khoa Kinh tế chính trị

 

 

Lê Thị Ái Nh, K38 KTCT

Ngân hàng Quân đội, chi nhánh Huế

 

Phạm Thanh Phương, GĐ Cty TNHH  

TMDV Tuấn Hưng Đồng Hới, Quảng Bình

 

 

 Bùi Vĩnh Tuấn Anh cựu sinh viên K39 Kinh tế chính trị

Trưởng Ban Trường học tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế (mặc áo carô)

 

 

 

 

Phan Lễ Nhuần, cựu sinh viên K38 Kinh tế chính trị

Phó Hiệu trưởng trường Cao Đẳng Quốc Việt tỉnh Lâm Đồng

 

 

 ThS. Dương Thị Diệu My, cựu sinh viên K37 Kinh tế chính trị, giảng viên khoa Kinh tế chính trị Trường Đại học Kinh tế Huế, tốt nghiệp thạc sỹ tại Mỹ và đang nghiên cứu sinh tại Newzeland

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Phạm Bảo Quý, cựu sinh viên K37 Kinh tế chính trị.

Phó Bí thư Đoàn trường kiêm Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế Huế