Tin tức
Đội tuyển khoa Kinh tế đạt giải nhất trong Hội thi “Sinh viên với biển đảo quê hương”
Ngày 05/03/2012
Tối qua, ngày 04 tháng 3 năm 2012, tại Nhà Văn hóa Huế, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường phối hợp với Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế tổ chức Hội thi “Sinh viên với biển đảo quê hương”.
»