Tin tức
Lớp K42 Kinh tế chính trị tổ chức báo cáo tổng kết thực tập nghề nghiệp
Ngày 20/10/2011
Sáng nay, 20/10/2011, tại phòng B3.1, Lớp K42 Kinh tế chính trị tổ chức báo cáo tổng kết thực tập nghề nghiệp. Đến dự buổi tổng kết có TS hà Xuân Vấn, trưởng khoa Kinh tế chính trị, ThS Lê Đình Vui, Phó trưởng Khoa, TS Trần Xuân Châu, Phó trưởng Khoa – Trưởng Đoàn thực tập, toàn thể 47 sinh viên lớp K42 KTCT, thầy Vũ Thành Huy – cố vấn học tập và một số thầy cô giáo trong Khoa
»