Tin tức » Tin tức - Sự kiện
Chúc mừng thầy Vũ Thành Huy bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế
Ngày 03/12/2011

Phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp là chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước ta. Đề tài đã khái quát quá trình hình thành và phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Thừa Thiên Huế trong hơn 12 năm qua, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và những khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Thừa Thiên Huế trong thời gian tới. Đề tài được Hội đồng chấm luận văn đánh giá cao và được xếp loại xuất sắc.