Tin tức » Thông báo
Thông báo chiêu sinh khóa học: “Lập, đọc, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp” và “Kế toán kê khai, quyết toán thuế”
Ngày 13/10/2016

 Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Kế toán - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Huế thông báo chiêu sinh khóa học:

          1. Lập, đọc, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp;

          2. Kế toán kê khai, quyết toán thuế.

          (Giảm 30% học phí cho 20 sinh viên đăng ký đầu tiên và giảm 20% học phí cho những sinh viên đăng ký tiếp theo, bắt đầu ghi danh từ ngày 20/10/2016 đến ngày 25/10/2016).

          ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ VÀ ĐĂNG KÝ HỌC TRỰC TIẾP

          Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Kế toán – Tài chính (Tầng 4 – Giảng đường B, 99 Hồ Đắc Di, TP. Huế)

          Điện thoại: 0988.797681; hoặc 0949. 595.775

         Email: dtketoanhue@hce.edu.vn

          Website: http://daotaoketoanhue.com.vn