Tin tức » Thông báo
THÔNG BÁO CUỘC THI SÁNG TẠO NĂM 2016 (INNOVATION 2016)
Ngày 26/10/2016

THÔNG BÁO

CUỘC THI SÁNG TẠO NĂM 2016 (INNOVATION 2016)

 

         Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Đại học Huế.

         Tiếp nối thành công của cuộc thi Sáng tạo năm 2015 (Innovation 2015) trong khuôn khổ hoạt động của Dự án 1 (nâng cao năng lực đại học) của Chương trình VLIR-IUC, Ban tổ chức cuộc thi thông báo sẽ tiếp tục triển khai Cuộc thi Sáng tạo năm 2016 với chủ đề: “Đổi mới trong giáo dụcđại học”. Hình thức tham gia như sau:

         - Đối với các đề án đã được nghiệm thu trong năm 2014, 2015 nếu có khả năng mở rộng nghiên cứu thì các tác giả tiếp tục đăng ký để phát triển;

         - Đối với các đề án mới, tác giả cần căn cứ Thể lệ cuộc thi sáng tạo năm 2016 (file đính kèm) để chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia.

         Kế hoạch triển khai cuộc thi năm 2016 là:

         1.    24/10/2016 thông báo cuộc thi;

         2.    Từ 01/11/2016 đến 31/11/2016 nhận hồ sơ đăng ký tham dự;

         3.    Từ 05/12/2016 đến 10/12/2016 tổ chức tuyển chọn để hỗ trợ kinh phí;

         4.    Tháng 05/2017 tổ chức nghiệm thu.

         Ban Tổ chức cuộc thi kính đề nghị các đơn vị thông báo cho cán bộ, viên chức, lao động của đơn vị được biết để tham gia.

                                                                                                                            Trân trọng.

                                                                                                                 TM. BAN TỔ CHỨC

                                                                                                                   PHÓ TRƯỞNG BAN

                                                                                                                          (Đã ký)

                                                                                                                        Lê Mạnh Thạnh

Thủ tục hồ sơ dự thi downdload tại đây