Tin tức » Thông báo
THÔNG BÁO TỌA ĐÀM CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
Ngày 15/11/2016

 

         TRƯỜNG ĐH KINH TẾ                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                 -----------------

                                                                                                 Huế, ngày 15 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

TỌA ĐÀM CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

 

            Nhằm thiết thực chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Ban Chủ nhiệm Khoa thông báo Tọa đàm chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 của Khoa Kinh tế chính trị cụ thể như sau:

            Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ, giảng viên của Khoa; giảng viên của Khoa đã nghỉ hưu, giảng viên thỉnh giảng, đại diện sinh viên các lớp K47, K48, K49 KTCT, học viện cao học Kinh tế chính trị và các khách mời là Ban giám hiệu, đại diện các đơn vị trong trường.

            Thời gian: 8 giờ 00 ngày 19-11-2016

            Địa điểm: văn phòng khoa Kinh tế chính trị

            Để buổi Tọa đàm diễn ra trang trọng, thân mật và ấm cúng, Ban Chủ nhiệm khoa đề nghị cán bộ giảng viên và sinh viên của Khoa có mặt đúng giờ

BCN Khoa Kinh tế chính trị