Tin tức » Thông báo
Thông báo tuyển sinh Hệ văn bằng 2 và liên thông
Ngày 30/10/2019
Thông báo tuyển sinh Hệ văn bằng 2 và liên thông
»
 
Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2020 (đợt 1)
Ngày 21/10/2019
Thực hiện Quyết định số 1335/QĐ-ĐHH ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Đại học Huế năm 2020 (đợt 1), Đại học Huế hướng dẫn các đơn vị triển khai kế hoạch tuyển chọn chủ nhiệm đề tài như sau:
»
 
Điểm trúng tuyển đợt I vào ngành Kinh tế chính trị Trường Đại học Kinh tế Huế
Ngày 08/08/2019
.
»
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Ngày 05/03/2019
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ
»
 
Thông báo buổi nói chuyện “Học để làm gì và học sao để khi ra trường có việc làm”
Ngày 17/12/2018
Thông báo buổi nói chuyện “Học để làm gì và học sao để khi ra trường có việc làm”
»
 
Thông báo tuyển sinh cao học năm 2019, lần 1
Ngày 11/12/2018
Trường Đại học Kinh tế thông báo tuyển sinh cao học năm 2019, đợt 1 gồm 5 chuyên ngành, chương trình: Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế nông nghiệp và Quản lý du lịch bền vững.
»
 
Điểm sàn xét tuyển ĐH vào Trường Đại học Kinh tế năm 2018
Ngày 19/07/2018
Căn cứ Thông báo số 12/TB-HĐTSĐHH ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc đại học Huế về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
»
 
Thông báo tuyển sinh cao học Kinh tế chính trị đợt 2 năm 2018
Ngày 10/07/2018
Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018
»
 
Thông báo tuyển sinh Cao học Quản lý du lịch bền vững
Ngày 01/02/2018
Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo Kế hoạch tuyển sinh trình độ thạc sĩ, chương trình Quản lý du lịch bền vững thuộc chuyên ngành Quản lý kinh tế, mã số 8340410.
»
 
KẾ HOẠCH ĐÓN TẾT MẬU TUẤT 2018
Ngày 01/02/2018
Xem chi tiết kế hoạch tại đây:
»