Tin tức » Thông báo
Thông báo Thể lệ cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp năm 2020 (HCE.STARTUP 2020)
Ngày 07/01/2020
Thông báo Thể lệ cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp năm 2020 (HCE.STARTUP 2020)
»
 
Thông báo v/v tổ chức sinh hoạt lớp Học kỳ I, năm học 2019-2020
Ngày 03/01/2020
»
 
Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2020 (đợt 2)
Ngày 30/12/2019
Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2020 (đợt 2)
»
 
Thông báo kê khai bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI để Bộ Giáo dục và Đào tạo xét thưởng năm 2019
Ngày 09/12/2019
»
 
Thông báo tuyển sinh Hệ văn bằng 2 và liên thông
Ngày 30/10/2019
Thông báo tuyển sinh Hệ văn bằng 2 và liên thông
»
 
Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2020 (đợt 1)
Ngày 21/10/2019
Thực hiện Quyết định số 1335/QĐ-ĐHH ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Đại học Huế năm 2020 (đợt 1), Đại học Huế hướng dẫn các đơn vị triển khai kế hoạch tuyển chọn chủ nhiệm đề tài như sau:
»
 
Điểm trúng tuyển đợt I vào ngành Kinh tế chính trị Trường Đại học Kinh tế Huế
Ngày 08/08/2019
.
»
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Ngày 05/03/2019
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ
»
 
Thông báo buổi nói chuyện “Học để làm gì và học sao để khi ra trường có việc làm”
Ngày 17/12/2018
Thông báo buổi nói chuyện “Học để làm gì và học sao để khi ra trường có việc làm”
»
 
Thông báo tuyển sinh cao học năm 2019, lần 1
Ngày 11/12/2018
Trường Đại học Kinh tế thông báo tuyển sinh cao học năm 2019, đợt 1 gồm 5 chuyên ngành, chương trình: Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế nông nghiệp và Quản lý du lịch bền vững.
»