Tin tức » Thông báo
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐỘ CỬ NHÂN
Ngày 26/06/2017
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐỘ CỬ NHÂN
»
 
Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý tính định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên năm học 2016 - 2017
Ngày 21/06/2017
Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý tính định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên năm học 2016 - 2017
»
 
Thông báo tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2017
Ngày 14/06/2017
Thông báo tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2017
»
 
Thông báo bán đấu giá tài sản
Ngày 05/06/2017
Thông báo bán đấu giá tài sản
»
 
Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHKT
Ngày 24/05/2017
Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHKT
»
 
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Ngày 19/05/2017
.
»
 
Tập đoàn Thành Thành Công thông báo tuyển dụng
Ngày 18/05/2017
.
»
 
Đào tạo cử nhân chất lượng cao tại Trường Đại học Kinh tế
Ngày 16/05/2017
Đào tao cử nhân chất lượng cao tại Trường Đại học Kinh tế
»
 
Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017
Ngày 04/04/2017
Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017
»
 
Công bố Logo Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Đại học Huế
Ngày 03/01/2017
Hướng đến sự kiện kỷ niệm 60 xây dựng và phát triển Đại học Huế (1957 - 2017), Ban tổ chức gửi tới các cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Kinh tế logo chính thức của Lễ Kỷ niệm.
»