Tin tức » Thông báo
Thông báo về việc làm thủ tục xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Đại học Huế
Ngày 01/08/2017
I. Thời gian xác nhận nhập học
»
 
Thông báo bán thanh lý tài sản
Ngày 21/07/2017
.
»
 
Thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
Ngày 13/07/2017
Thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
»
 
LỚP K48KTCT ĐI THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP
Ngày 08/07/2017
.
»
 
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐỘ CỬ NHÂN
Ngày 26/06/2017
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐỘ CỬ NHÂN
»
 
Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý tính định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên năm học 2016 - 2017
Ngày 21/06/2017
Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý tính định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên năm học 2016 - 2017
»
 
Thông báo tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2017
Ngày 14/06/2017
Thông báo tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2017
»
 
Thông báo bán đấu giá tài sản
Ngày 05/06/2017
Thông báo bán đấu giá tài sản
»
 
Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHKT
Ngày 24/05/2017
Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHKT
»
 
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Ngày 19/05/2017
.
»