Tin tức » Thông báo
Thông báo về việc khảo sát hiệu quả học phần học kỳ I, năm học 2016 - 2017
Ngày 18/10/2016
Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy, nhà trường yêu cầu các bạn sinh viên tham gia trả lời phiếu khảo sát hiệu quả học phần học kỳ I, năm học 2016 - 2017
»
 
Thông báo V/v triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017
Ngày 17/10/2016
Thông báo V/v triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017
»
 
Trường Đại học Kinh tế có thêm 03 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm 2016
Ngày 13/10/2016
Ngày 10 tháng 10 năm 2016, Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước (HĐCDGSNN) đã công bố Quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) năm 2016 cho các nhà giáo trong cả nước.
»
 
Thông báo chiêu sinh khóa học: “Lập, đọc, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp” và “Kế toán kê khai, quyết toán thuế”
Ngày 13/10/2016
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Kế toán - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Huế thông báo chiêu sinh khóa học
»
 
Thông báo về việc xét khen thưởng quỹ khuyến khích tài năng năm 2016
Ngày 10/10/2016
Thông báo về việc xét khen thưởng quỹ khuyến khích tài năng năm 2016
»
 
Công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 tuyển sinh vào đại học, cao đẳng hệ chính quy của ĐH Huế năm 2016
Ngày 03/09/2016
Công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 tuyển sinh vào đại học, cao đẳng hệ chính quy của ĐH Huế năm 2016
»
 
Tổ chức thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ IELTS tại Đại học Huế
Ngày 23/08/2016
Tổ chức thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ IELTS tại Đại học Huế
»
 
Thông báo về việc xét tuyển bổ sung đợt I vào đại học, cao đẳng hệ chính quy của ĐH Huế năm 2016
Ngày 21/08/2016
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 VÀO ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
»
 
Thông báo về việc đề xuất đề tài KH&CN cấp Trường năm 2017
Ngày 18/08/2016
Thông báo về việc đề xuất đề tài KH&CN cấp Trường năm 2017
»
 
Cơ hội học tập tốt về khối ngành Kinh tế tại miền Trung và Tây Nguyên
Ngày 10/08/2016
Cơ hội học tập tốt về khối ngành Kinh tế tại miền Trung và Tây Nguyên
»