Thư viện hình ảnh

BCN Khoa và đại diện cựu sinh viên
Tặng hoa cho lãnh đạo Nhà Trường và Đại học Huế nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
Tiết mục văn nghệ chào mừng của SV trong buổi gặp mặt toàn Khoa
BCN Khoa gặp mặt đại diện cựu sinh viên
Hội trại Kỹ năng
[ Trở lại ]