Tin tức
Đại hội Đảng bộ Trường ĐH Kinh tế, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
Ngày 23/06/2020
Trong hai ngày 22-23/6/2020, Đảng bộ Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, đổi mới toàn diện công tác quản lý, phát huy sức mạnh tập thể, xây dựng Trường Đại học Kinh tế phát triển bền vững, góp phần xây dựng Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia”.
»