Tin tức » Tin tức - Sự kiện
Sinh viên lớp K48 Kinh tế chính trị hệ chính quy đi thực tập nghề nghiệp
Ngày 12/07/2017

Ngày 12 tháng 7 năm 2017, sinh viên lớp K48 Kinh tế chính trị hệ chính quy đi thực tập nghề nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đoàn sinh viên thực tập nghề nghiệp lần này gồm 24 sinh viên do 3 giảng viên hướng dẫn gồm ThS Lê Văn Sơn, ThS Nguyễn Hữu Lợi và ThS Nguyễn Thế Thìn. Trong đợt thực tập nghề nghiệp này, sinh viên sẽ tìm hiểu mô hình tổ chức và sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã.

SV trao đổi cùng lãnh đạo liên minh HTX

tại trụ sở liên minh HTX 16 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Huế

Để có được thông tin tổng quát về bức tranh phát triển về hợp tác xã, Bạn chủ nhiệm Khoa đã mời ông Ngô Viết Quýt - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo thực trạng phát triển của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới. Tại buổi báo cáo, sinh viên đã nêu nhiều vấn đề về hợp tác xã như thực hiện luật hợp tác xã 2012, xây dựng hợp tác xã kiểu mới, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát triển của hợp tác xã. Cũng tại buổi nói chuyện, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế đã giới thiệu đoàn thực tập nghề nghiệp về tìm hiểu thực tế tại 3 hợp tác xã ở thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang huyện Quảng Điền.

SV trao đổi cùng lãnh đạo liên minh HTX

Thay mặt đoàn thực tập nghề nghiệp, ThS Lê Văn Sơn đã cảm ơn sự hỗ trợ của Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất để đón tiếp và báo cáo những nội dung cơ bản về tình hình phát triển hợp tác xã ở tỉnh Thừa Thiên Huế cho đoàn thực tập. Thầy đã tặng hoa cảm ơn với hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác, chia sẻ thông tin cùng Liên minh Hợp tác xã Tỉnh trong thời gian tới.

ThS Lê Văn Sơn thay mặt đoàn TTNN

tặng hoa cảm ơn ông Ngô Viết Quýt - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế