Tin tức » Tin tức - Sự kiện
Trường Đại học Kinh tế: Những mốc son lịch sử của ngôi trường hơn nửa thế kỉ dựng xây và phát triển
Ngày 16/06/2020

Trải qua hơn nửa thế kỉ xây dựng và phát triển (1969-2020), vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các thế hệ Thầy và Trò của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để lại những dấu ấn đầy ý nghĩa trên chặng đường phát triển, qua đó góp phần nâng cao vị thế, uy tín và thương hiệu của trường Đại học Kinh tế trong và ngoài nước. Năm 2020 là năm Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là sự kiện trọng đại đánh dấu một mốc son lịch sử trong quá trình xây dựng và phát triển của Nhà trường.

Hơn nửa thế kỉ dựng xây và phát triển: Dấu ấn một chặng đường

Ngày 14/8/1967, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 124-CP thành lập Trường Đại học Nông nghiệp 2 trực thuộc Bộ Nông nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo đội ngũ lao động kỹ thuật và quản lý trong lĩnh vực nông lâm nghiệp nói chung và hợp tác xã nói riêng. Tiếp đó, ngày 02/02/1969, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp 2 đã ban hành quyết định thành lập Bộ môn Kinh tế nông nghiệp. Ngay sau khi thành lập, năm 1969, Bộ môn đã đảm nhận đào tạo 31 sinh viên đầu tiên của ngành Kinh tế nông nghiệp. Từ năm 1969 đến năm 1983, Trường Đại học Nông nghiệp 2 đã đào tạo cho Nhà nước 909 kỹ sư ngành Kinh tế Nông nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước. Trong quá trình học tập và rèn luyện, nhiều sinh viên đã giành được danh hiệu cao quý “Tập thể sinh viên lao động xã hội chủ nghĩa”.

Hình ảnh về tập thể Kinh tế 7A nhận cờ thi đua đạt danh hiệu

“Tập thể Sinh viên lao động xã hội chủ nghĩa” cùng chụp chung với lãnh đạo Khoa và Trường.

Năm 1971, Chi bộ cán bộ, giáo viên Khoa Kinh tế Nông nghiệp được thành lập trực thuộc Đảng bộ trường Đại học Nông nghiệp 2 Hà Bắc. Khi mới thành lập, Chi bộ có 07 đảng viên. Trong giai đoạn từ 1971 đến 1983, Chi bộ Khoa Kinh tế Nông nghiệp trường Đại học Nông nghiệp 2 Hà Bắc đã lãnh đạo đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của toàn Trường.

Năm 1983, căn cứ vào tình hình thực tế, Chính phủ đã ra quyết định sáp nhập Trường Đại học Nông nghiệp 2 Hà Bắc với Trường Cao đẳng Nông Lâm nghiệp Huế thành Trường Đại học Nông nghiệp 2 Huế với nhiệm vụ được giao là đào tạo kỹ sư nông nghiệp cho các tỉnh thuộc khu vực miền Trung. Giai đoạn 1983 – 1995, sau khi chuyển vào Huế, Khoa Kinh tế nông nghiệp đã đào tạo cho khu vực miền Trung – Tây nguyên 871 Kỹ sư ngành kinh tế nông nghiệp.

Ngày 10 tháng 3 năm 1995, Giám đốc Đại học Huế ký tờ trình số 113/ĐHH gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xin thành lập Khoa Kinh tế trực thuộc Đại học Huế. Tờ trình khẳng định vai trò của Khoa Kinh tế Nông nghiệp thuộc trường Đại học Nông lâm Huế với bề dày 26 năm xây dựng và phát triển, đã góp phần đào tạo gần 1900 kỹ sư kinh tế nông nghiệp hệ chính quy và trên 800 kỹ sư kinh tế hệ tại chức (nay là hệ vừa làm vừa học) có năng lực chuyên môn và thực tiễn cao, phục vụ nhu cầu cán bộ cho các địa phương trong khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Ngày 18  tháng 9 năm 1995, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Hồng Quân đã ký Quyết định số 2830/GD-ĐT thành lập Khoa Kinh tế trực thuộc Đại học Huế. Đây là mô hình Khoa trực thuộc đầu tiên trực thuộc các Đại học Quốc gia và Đại học Vùng. Có thể nói đây là mốc son rất quan trọng trong quá trình phát triển của Khoa Kinh tế, là tiền đề để xây dựng và phát triển Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế ngày nay.

Ngày 14 tháng 10 năm 1995, Ban thường vụ Đảng ủy Đại học Huế ra Quyết định số 14 QĐ/TV về việc thành lập Chi bộ cơ sở Khoa Kinh tế trực thuộc Đảng ủy Đại học Huế. Ngày 31 tháng 01 năm 1996, Đại hội chi bộ cơ sở Khoa Kinh tế lần thứ I được tổ chức tại trụ sở Khoa Kinh tế, 24 Phùng Hưng (sau này đổi là 100 Phùng Hưng), thành phố Huế. Đại hội đã bàn phương hướng công tác nhiệm kỳ đầu tiên, ra Nghị quyết về những vấn đề quan trọng nhằm xây dựng Khoa Kinh tế phát triển sớm trở thành Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Huế khi hội đủ điều kiện.

Ngày 27 tháng 09 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 126/2002/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế trên cơ sở Khoa Kinh tế - Đại học Huế. Đây là một sự kiện đặc biệt, một mốc son lịch sử khẳng định sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng giáo viên nhà trường trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, đã tạo nên sự chuyển biến về chất - tiền đề hết sức quan trọng cho giai đoạn phát triển mới ngày nay của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.

 

       Lễ công bố Quyết định thành lập Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế năm 2002

Việc thành lập Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Huế là xu thế phát triển có tính định hướng chiến lược của Đại học Huế, hoàn toàn phù hợp với chủ trương về phát triển thành một đại học đa ngành, đa lĩnh vực, được thể hiện rất rõ trong Báo cáo Đại hội Đảng bộ Đại học Huế lần thứ II, nhiệm kỳ 2000 - 2005: “Xây dựng Đại học Huế trở thành một đại học đa ngành, đa lĩnh vực có phương thức đào tạo đa dạng nhằm đào tạo cán bộ khoa học và quản lý có trình độ cao, có hệ thống ngành nghề phong phú”

Trong suốt thời gian 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh tế đã khẳng định được thương hiệu, uy tín về đạo tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; đã cung cấp cho đất nước hàng chục ngàn cử nhân kinh tế, hàng ngàn thạc sĩ và tiến sĩ kinh tế; nhiều công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế và quản lý được các địa phương và doanh nghiệp sử dụng có hiệu quả. Nhiều cựu sinh viên, cựu học viên của Nhà trường đã trưởng thành nhanh chóng, trở thành những cán bộ lãnh đạo, nhà khoa học, nhà quản lý… được các địa phương và tổ chức kinh tế - xã hội đánh giá cao. Với những thành tích đạt được trong hơn 50 năm xây dựng và phát triển, tập thể Trường Đại học Kinh tế và cá nhân các cán bộ, giảng viên đã được Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý: Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Ba (năm 1997), Huân chương Lao động hạng Hai (năm 2009); Huân chương lao động hạng Nhất (năm 2019); Thủ tướng Chính phủ trao tặng cờ thi đua (năm 2018) và tặng bằng khen (năm 2007); Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua (năm 2013, năm 2018) và tặng bằng khen (năm 2011, năm 2014) cho Trường Đại học Kinh tế về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp nối chặng đường dựng xây và phát triển

Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế được đổi tên ngày 28 tháng 10 năm 2002 theo Quyết định số 35/TVĐU của Thường vụ Đảng uỷ Đại học Huế là sự kế thừa và phát triển của Đảng bộ cơ sở Khoa Kinh tế trước đây. Kể từ đó đến nay, Đảng bộ Trường đã trải qua 7 kỳ đại hội. Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã xác định rõ phương hướng chung trong thời kỳ này là: “Tiếp tục thực hiện đa ngành hóa và mở rộng quy mô đào tạo hợp lý, đặc biệt là đào tạo sau đại học,…, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực, đẩy nhanh quá trình phát triển của Nhà trường sang một giai đoạn mới - giai đoạn phát triển theo chiều sâu”. Đây là giai đoạn quan trọng, đánh dấu 5 năm đầu trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển của Nhà trường giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn đến 2030. Đến năm 2030, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế trở thành một cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ về lĩnh vực kinh tế và quản lý có chất lượng, uy tín, xếp vào nhóm 10 cơ sở đào tạo kinh tế và quản lý hàng đầu ở Việt Nam.

 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Vào ngày 22/6/2020 tới đây, Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức diễn ra. Chủ đề của Đại hội lần này đã được Ban chấp hành Đảng bộ xác định là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, đổi mới toàn diện công tác quản lý, phát huy sức mạnh tập thể, xây dựng Trường Đại học Kinh tế phát triển bền vững, góp phần xây dựng Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia”. Đại hội lần này một lần nữa thể hiện quyết tâm của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường trong việc xây dựng sự đoàn kết nhất trí, đồng tâm hợp lực trong việc xây dựng Đảng bộ, Nhà trường ngày càng phát triển vững chắc; tạo điều kiện cho mọi thành viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ phát huy sức sáng tạo, đóng góp trí tuệ vào sự phát triển của Nhà trường. Nêu cao tinh thần Đoàn kết – Trách nhiệm – Dân chủ - Đổi mới – Phát triển.                

ThS. Nguyễn Bá Tường