Tin tức » Thông báo
Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2018
Ngày 28/12/2017

 Thực hiện Thông báo số 1573/TB-ĐHH ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc Tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2018, Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo Kế hoạch tuyển sinh cao học lần 1 năm 2018 (thi tuyển vào tháng 4 năm 2018), chi tiết xem tại link: http://sdh.hce.edu.vn